slideshow
Logo Historische Kring DalfsenTrefkoele+, Ruigedoornstraat 108, 7721 BR Dalfsen
0529-436611, info@historischekringdalfsen.nl
Wie is dé kenner van Dalfsen? Inschrijving DorpsQuiz geopend!


DALFSEN - Welk gebouw stond vroeger op de plaats van de huisartsenpraktijk? En waar stond de voormalige lanceerplaats voor V2-raketten in de oorlog? Het zijn vragen die zomaar voorbij kunnen komen tijdens de DorpsQuiz Dalfsen. Op vrijdag 16 september vindt de eerste editie plaats in Trefkoele+.
Jan Sibelt zal het historische gedeelte van de quiz presenteren.


Op 16 september is het zover. Dan kunnen de deelnemers hun hersenen laten kraken over zeven rondes quizvragen, onderverdeeld in categorieën als sport, cultuur, historie en algemeen. De inschrijving is inmiddels geopend, het aanmeldformulier staat op https://www.trefkoeleplus.nl/aanmeldformulier-dorpsquiz/
Teams, bestaande uit minimaal twee en maximaal vier deelnemers, hebben tot 13 september de mogelijkheid om zich aan te melden. Inloop op 16 september is vanaf 19.30 uur, waarna om 20.00 uur de quiz van start gaat. Deelnemen kost slechts vijf euro per team en dit kan op de avond zelf worden voldaan.Mogen we jullie stem van de RABOCLUBSUPPORTCAMPAGNE?????


ONS DOEL IS EEN OORLOGSMONUMENT TE REALISEREN OM ONDERSTAAND VERHAAL NOOIT TE VERGETEN!!!!!!!!!!!!!!!!!Een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Dalfsen!
Zo beschouwt de Historische Kring Dalfsen de gebeurtenissen op 2/3 oktober 1942.
Het is nu 80 jaar geleden dat zo’n 190 Nederlanders van Joodse komaf vanaf het werkkamp De Vecht naar het station in Dalfsen moesten lopen. Daar zijn zij op de trein naar Zwolle en Westerbork gezet en vervolgens naar de vernietigingskampen in Oost Europa afgevoerd. Geen van hen heeft het overleefd.

De HKD wil permanente aandacht voor dit drama en heeft het plan opgevat om een monument op te richten bij het station van Dalfsen. Om dat te realiseren is de HKD op zoek naar geld.
Het is de bedoeling om een vrij sober beeld te laten maken dat een uiting geeft van de gebeurtenissen die er toen gebeurd zijn, aangevuld met een informatiebord.
Dus roept de HKD iedereen op om dit initiatief te steunen en op de Historische Kring Dalfsen te stemmen!! De nieuwe Rondom Dalfsen is uit! Nr 105 alweer. 


Het gaat over  De dominee, de wijkzuster en de bovenmeester...... lees hier verder

Dat betekent ook weer een nieuw bulletin.... lees meerDe letters M en N in Dalser dialect


Het dialect alfabet gaat al tot en met de letter N!
Buiten aan het motten of een echte nachtoele? Klik hier voor de betekenis. Of hef u (oe?) de mondvèren te hoge stoan? 

 
 
 


 


 

 


==================================================================

Privacybeleid

De Historische Kring Dalfsen (HKD) doet haar best om aan alle wettelijke voorschriften omtrent het verwerken van persoonsgegevens te voldoen. Deze voorschriften zijn neergelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die vanaf 25 mei 2018 van kracht is. De HKD gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van haar leden. Een beschrijving van de verwerking van deze persoonsgegevens is hier te raadplegen.
Wie daaromtrent vragen heeft kan zich richten tot het bestuur van de HKD.

======================================================================

 

Welkom bij de Historische Kring Dalfsen (HKD).                                                        
Een bloeiende vereniging met meer dan 1.100 leden.
Met meer dan 100 vrijwilligers die actief zijn in één van de 14 werkgroepen.

De HKD heeft als doelstelling:

De historie van Dalfsen en haar omgeving te onderzoeken en vast te leggen

Zij houdt zich bezig met het geven van informatie en voorlichting, het houden van lezingen,
exposities en de publicatie van het tijdschrift "Rondom Dalfsen".
                                                                                
Binnen de HKD zijn de werkgroepen actief met aandachtsgebieden als bijvoorbeeld genealogie, boerderij- en veldnamenonderzoek, Dalfser dialect, foto's, de periode '39 - '45, documentatie en nog vele andere zaken.
Zoals o.a. het unieke schildersmuseum Meesters.
Wij beschikken over een eigen lokatie die wekelijks voor het publiek geopend is.

De vereniging is afhankelijk van subsidies, donaties en bijdragen van leden.

Onze vrijwilligers helpen u graag bij het zoeken naar een bepaald onderwerp.
Als u een werkgroep wilt bezoeken kunt u beter eerst bellen naar de HKD.


U kunt het werk van de HKD steunen door lid, vrijwilliger of sponsor te worden.
Als u vrijwilligerswerk wilt doen in een werkgroep dan dient u lid te zijn van de vereniging.
Uitgebreide informatie over het werk van de diverse werkgroepen en over de archieven van
de Historische Kring Dalfsen vindt u onder "Werkgroepen"


De Historische Kring Dalfsen (HKD) is gevestigd in de Trefkoele+, Ruigedoornstraat 108 in Dalfsen.
Hier worden documenten, foto’s en ander materiaal
bewaard over de geschiedenis van Dalfsen.
Het is de werkplek voor de diverse werkgroepen.
In het Historisch Centrum is een permanente expositie ingericht van de werkgroep Documentatie '39-'45.
Ook beschikken we over de collectie van het Schildersmuseum Meesters. Een gedeelte is te zien in het fotoalbum.                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                               

Bent u op zoek naar een bepaald onderwerp en heeft u de betreffende werkgroep gevonden?
Neem dan contact op via het e-mailadres.
Wilt u de werkgroep bezoeken, bel dan van te voren eerst op de vermelde bezoektijd van de betreffende werkgroep naar het Historisch Centrum. Vrijwilligers helpen u dan graag met het zoeken naar de door u gewenste informatie.
Mocht u ons buiten de openingstijden willen bezoeken voor een specifiek onderwerp, dan kunt u een afspraak maken via het e-mailadres van de werkgroep.

                                     


Over Ons


Het bestuur
Verwerking persoonsgegevens HKD
Agenda jaarvergadering 9 mei 2022
Jaarverslag
Doelstellingen en Beleidsplan
Notulen jaarvergadering
Balans en baten/lasten
ANBI
HKD 25 jaar

Rondom Dalfsen


Beeldbank Rondom Dalfsen
Inventarisatie Rondom Dalfsen

Werkgroepen


Boerderij- en veldnamenonderzoek
'Dalser' dialect
Digitalisering
Documentatie '39-'45
Documentatie Dalfsen
Archeologie
Foto- en beeldmateriaal
Genealogie
Historische Werkgroep Hoonhorst
Historische Werkgroep Lemelerveld
Historische Werkgroep Oudleusen
Open Monumentendag
Coordinatieteam

Archieven/Collecties


Zoeken op MijnStadMijnDorp
Bibliotheek
Inventaris HKD
Uit het verleden van Dalfsen
Acten van Naamsaanneming
D.T.B.-registers voor 1812
Grafzerken
Topografische kaarten

Nieuws


Bulletin
Columns Dalfser Courant
Archeologie 2
Archeologie 1
Boerderijen in Salland

Contact


Openingstijden
Werkgroepen
Lid worden?
Problemen met e-mailadres openen

Fotoalbums


De historie van Dalfsen in beeld
Rondom Dalfsen

DNA van Dalfsen


Land van Dalfsen
Dalfsen dorp
Oudleusen
Hoonhorst
Lemelerveld
Nieuwleusen

Sponsoren


Sponsorcommissie

English