slideshow
Logo Historische Kring DalfsenTrefkoele+, Ruigedoornstraat 108, 7721 BR Dalfsen
0529-436611, info@historischekringdalfsen.nl

Het Project

Het project DNA van Dalfsen

De gemeenteraad van Dalfsen heeft in december 2016 het cultuurbeleid voor de jaren 2017 -2020 vastgesteld, waarin ruimte is gemaakt voor een initiatief om samen met de Historische Kring Dalfsen en de Vereniging Ni’jluusn van vrogger een zgn “schatkamer” van het erfgoed in de gemeente Dalfsen in te richten.

Zo ontstond het project DNA van Dalfsen met als doelstelling de cultuurhistorische eigenheid van de gemeente Dalfsen in kaart te brengen en op een eigentijdse en unieke manier uit te dragen richting inwoners en bezoekers van de gemeente.

In dit kader zijn 50 erfgoed-verhalen verzameld die zijn te bezichtigen op al die plaatsen en er is in elk van de kernen een verbeelding gemaakt van een onderdeel van het erfgoed in die kern (de Vechtzomp in Dalfsen, de Tramwagon in Nieuwleusen, het Kerkbrugje in Lemelerveld, de Marketafel in Oudleusen en de Schuilhut in Hoonhorst).

Alle uitgewerkte onderdelen worden integraal gepresenteerd op de website DNA van Dalfsen die in 2021 van start is gegaan. Op de site staan de 50 verhalen met foto’s en beeldmateriaal, links naar andere sites, overzichten van het landschap in kaarten, drone-opnames, wandel- en fietsroutes. Klik op de link in de tekst of klik hier en u komt rechtstreeks op de website DNA van Dalfsen.

Op déze site van HKD extra informatie over het project DNA van Dalfsen in de verschillende kernen.


Over Ons


Het bestuur
Verwerking persoonsgegevens HKD
Agenda jaarvergadering 9 mei 2022
Jaarverslag
Doelstellingen en Beleidsplan
Notulen jaarvergadering
Balans en baten/lasten
ANBI
HKD 25 jaar

Rondom Dalfsen


Beeldbank Rondom Dalfsen
Inventarisatie Rondom Dalfsen

Werkgroepen


Boerderij- en veldnamenonderzoek
'Dalser' dialect
Digitalisering
Documentatie '39-'45
Documentatie Dalfsen
Archeologie
Foto- en beeldmateriaal
Genealogie
Historische Werkgroep Hoonhorst
Historische Werkgroep Lemelerveld
Historische Werkgroep Oudleusen
Open Monumentendag
Coordinatieteam

Archieven/Collecties


Zoeken op MijnStadMijnDorp
Bibliotheek
Inventaris HKD
Uit het verleden van Dalfsen
Acten van Naamsaanneming
D.T.B.-registers voor 1812
Grafzerken
Topografische kaarten

Nieuws


Bulletin
Columns Dalfser Courant
Archeologie 2
Archeologie 1
Boerderijen in Salland

Contact


Openingstijden
Werkgroepen
Lid worden?
Problemen met e-mailadres openen

Fotoalbums


De historie van Dalfsen in beeld
Rondom Dalfsen

DNA van Dalfsen


Land van Dalfsen
Dalfsen dorp
Oudleusen
Hoonhorst
Lemelerveld
Nieuwleusen

Sponsoren


Sponsorcommissie

English