slideshow
Logo Historische Kring DalfsenTrefkoele+, Ruigedoornstraat 108, 7721 BR Dalfsen
0529-436611, info@historischekringdalfsen.nl

Verbeelding

Hoonhorst:  een schuilhut op de kruising van belangrijke wegen  

https://dnavandalfsen.nl/bezienswaardigheden/ twentseweg-en-koningsweg


De geschiedenis van Hoonhorst is nauw verbonden met enkele historische wegen. Deze vormen de aanleiding voor de verbeelding in de kern Hoonhorst. Op de kruising van de Molenhoekweg met de Koelmansstraat, waar twee belangrijke historische wegen elkaar kruisen, is een schuilhut gebouwd. In de schuilhut zijn informatiepanelen waarop de geschiedenis van de wegen is weergegeven.

Op de kruising van de oude Twentseweg en de voormalige Koningsweg is een grote steen geplaatst. Aan twee zijden van de steen is een tekst aangebracht over het ontstaan van de twee historische wegen. De Twentseweg is een historische handelsweg die al genoemd wordt in bronnen uit 1276 als de handelsweg van “Campen naar Osnabruck”. Na de aanleg van de Rijksstraatweg van Almelo naar Zwolle in 1830 heeft de Twentseweg zijn functie verloren. De huidige Molenhoekweg was de oorspronkelijke Twentseweg. Een nog veel oudere weg was de voormalige Koningsweg. Deze werd al genoemd in het jaar 940 en verbond in het Duitse rijk hoven op “daags-afstand”. Vanaf de hof De Ierthe liep de weg naar hof Archem bij Ommen en door naar het klooster in Essen. De opbrengsten uit de hoven werden vervoerd naar dit klooster. De weg liep waar nu de Oude Vechtsteeg, de Koelmansstraat en een stukje Ganzepanweg, tot aan de Ierthe liggen. 

Ook op de Papenallee is een steen geplaatst.  Via deze weg wandelden na de hervorming de katholiek gezinden uit Dalfsen naar de kerk in Hoonhorst via het Kleine Veer.


Over Ons


Het bestuur
Verwerking persoonsgegevens HKD
Agenda jaarvergadering 9 mei 2022
Jaarverslag
Doelstellingen en Beleidsplan
Notulen jaarvergadering
Balans en baten/lasten
ANBI
HKD 25 jaar

Rondom Dalfsen


Beeldbank Rondom Dalfsen
Inventarisatie Rondom Dalfsen

Werkgroepen


Boerderij- en veldnamenonderzoek
'Dalser' dialect
Digitalisering
Documentatie '39-'45
Documentatie Dalfsen
Archeologie
Foto- en beeldmateriaal
Genealogie
Historische Werkgroep Hoonhorst
Historische Werkgroep Lemelerveld
Historische Werkgroep Oudleusen
Open Monumentendag
Coordinatieteam

Archieven/Collecties


Zoeken op MijnStadMijnDorp
Bibliotheek
Inventaris HKD
Uit het verleden van Dalfsen
Acten van Naamsaanneming
D.T.B.-registers voor 1812
Grafzerken
Topografische kaarten

Nieuws


Bulletin
Columns Dalfser Courant
Archeologie 2
Archeologie 1
Boerderijen in Salland

Contact


Openingstijden
Werkgroepen
Lid worden?
Problemen met e-mailadres openen

Fotoalbums


De historie van Dalfsen in beeld
Rondom Dalfsen

DNA van Dalfsen


Land van Dalfsen
Dalfsen dorp
Oudleusen
Hoonhorst
Lemelerveld
Nieuwleusen

Sponsoren


Sponsorcommissie

English