slideshow
Logo Historische Kring DalfsenTrefkoele+, Ruigedoornstraat 108, 7721 BR Dalfsen
0529-436611, info@historischekringdalfsen.nl

Genealogie

De werkgroep Genealogie verzamelt, beheert en ontsluit gegevens van personen en hun familierelaties ten behoeve van de eigen leden, maar ook van derden.
De werkgroep beschikt over uitvoerige gedigitaliseerde bestanden van Dalfsen en haar directe omgeving, zoals doop-, trouw- en begrafenisboeken, volkstellingen, lidmatenboeken etc.
Het bevolkingsregister 1830-1938, 29 delen, ligt ter inzage bij het HCO te Zwolle.

Een aantal leden van de werkgroep Genealogie heeft in Dalfsen de algemene begraafplaatsen Ruitenborghstraat, Welsum en de RK begraafplaatsen Wilhelminastraat en Hoonhorst gedigitaliseerd.
Van elke zerk staan de data en een foto in een bestand. Hiermee is voor de toekomst de huidige situatie op de begraafplaatsen vastgelegd, waarmee door eventuele ruiming de gegevens niet verloren gaan.
Dit is ook een aanvulling voor genealogen. Het bestand wordt regelmatig bijgewerkt.

Tevens worden door de werkgroep diverse keren per jaar lezingen georganiseerd over genealogische onderwerpen. Deze lezingen zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. 
        

Bezoektijden:

donderdag 13.30-16.00 uur 
vrijdag       09.30-12.00 uur 

Voor Acten van Naamsaanneming Dalfsen zie Collecties.


Over Ons


Het bestuur
Verwerking persoonsgegevens HKD
Agenda jaarvergadering 9 mei 2022
Jaarverslag
Doelstellingen en Beleidsplan
Notulen jaarvergadering
Balans en baten/lasten
ANBI
HKD 25 jaar

Rondom Dalfsen


Beeldbank Rondom Dalfsen
Inventarisatie Rondom Dalfsen

Werkgroepen


Boerderij- en veldnamenonderzoek
'Dalser' dialect
Digitalisering
Documentatie '39-'45
Documentatie Dalfsen
Archeologie
Foto- en beeldmateriaal
Genealogie
Historische Werkgroep Hoonhorst
Historische Werkgroep Lemelerveld
Historische Werkgroep Oudleusen
Open Monumentendag
Coordinatieteam

Archieven/Collecties


Zoeken op MijnStadMijnDorp
Bibliotheek
Inventaris HKD
Uit het verleden van Dalfsen
Acten van Naamsaanneming
D.T.B.-registers voor 1812
Grafzerken
Topografische kaarten

Nieuws


Bulletin
Columns Dalfser Courant
Archeologie 2
Archeologie 1
Boerderijen in Salland

Contact


Openingstijden
Werkgroepen
Lid worden?
Problemen met e-mailadres openen

Fotoalbums


De historie van Dalfsen in beeld
Rondom Dalfsen

DNA van Dalfsen


Land van Dalfsen
Dalfsen dorp
Oudleusen
Hoonhorst
Lemelerveld
Nieuwleusen

Sponsoren


Sponsorcommissie

English