slideshow
Logo Historische Kring DalfsenTrefkoele+, Ruigedoornstraat 108, 7721 BR Dalfsen
0529-436611, info@historischekringdalfsen.nl

Boerderij- en veldnamenonderzoek

De werkgroep Boerderij- en veldnamen heeft als doel inzicht te krijgen in alle nog bekende namen van boerderijen en landerijen en hun bewoners.

De werkgroep verzamelt, met als uitgangspunt de Kadastrale Atlas Overijssel 1832, al die gegevens die door middel van gesprekken met de huidige bewoners of eigenaren nog te achterhalen zijn en legt deze gesprekken vast.

Tevens worden de kadastrale leggers (in bruikleen van HCO te Zwolle) bladzijde voor bladzijde gefotografeerd en digitaal opgeslagen.

Ook topografische kaarten worden verzameld en opgeborgen.

 
 
Bezoektijden op maandagavond van 19.00-21.30 uur
Minuutplans 1832  Dalfsen          
                                                      
Veldnamen Dalfsen

                                 
     
                         

 

 

 

 

 

 


Over Ons


Het bestuur
Verwerking persoonsgegevens HKD
Agenda jaarvergadering 9 mei 2022
Jaarverslag
Doelstellingen en Beleidsplan
Notulen jaarvergadering
Balans en baten/lasten
ANBI
HKD 25 jaar

Rondom Dalfsen


Beeldbank Rondom Dalfsen
Inventarisatie Rondom Dalfsen

Werkgroepen


Boerderij- en veldnamenonderzoek
'Dalser' dialect
Digitalisering
Documentatie '39-'45
Documentatie Dalfsen
Archeologie
Foto- en beeldmateriaal
Genealogie
Historische Werkgroep Hoonhorst
Historische Werkgroep Lemelerveld
Historische Werkgroep Oudleusen
Open Monumentendag
Coordinatieteam

Archieven/Collecties


Zoeken op MijnStadMijnDorp
Bibliotheek
Inventaris HKD
Uit het verleden van Dalfsen
Acten van Naamsaanneming
D.T.B.-registers voor 1812
Grafzerken
Topografische kaarten

Nieuws


Bulletin
Columns Dalfser Courant
Archeologie 2
Archeologie 1
Boerderijen in Salland

Contact


Openingstijden
Werkgroepen
Lid worden?
Problemen met e-mailadres openen

Fotoalbums


De historie van Dalfsen in beeld
Rondom Dalfsen

DNA van Dalfsen


Land van Dalfsen
Dalfsen dorp
Oudleusen
Hoonhorst
Lemelerveld
Nieuwleusen

Sponsoren


Sponsorcommissie

English