slideshow
Logo Historische Kring DalfsenTrefkoele+, Ruigedoornstraat 108, 7721 BR Dalfsen
0529-436611, info@historischekringdalfsen.nl

Beeldmateriaal Archief

De werkgroep Beeldmateriaal verzamelt materiaal van Dalfsen en omgeving, uitgezonderd foto's.

Te denken valt aan dia's, cassette- en videobanden, CD-Roms en DVD's.

Deze worden geregistreerd en/of gedigitaliseerd.

Tevens verzamelen we:

- Aquarellen
- Schilderijen
- Gravures
- Etsen 
- Litho's
- Tekeningen
- Sepiatekeningen
- Houtskooltekeningen        

Al deze originelen worden gefotografeerd en gerubriceerd, zodat ze voor een breder publiek toegankelijk en te bezichtigen zijn.

De werkgroep is bezig om zoveel mogelijk dia's, films, videobanden, negatieven, DVD's en CD's te digitaliseren.


Met name zijn dit historische films van Dalfsen en schoolfilms.

De Historische Kring Dalfsen beschikt inmiddels over een zeer uitgebreid archief van beeldmateriaal.

De Historische Kring heeft zo'n 500 originele tekeningen van Johan Goutbeek in bezit. 
Vanaf Gramsbergen tot Steenwijk heeft Johan Goutbeek in het Vechtdal, in Salland en in Noordwest-Overijssel veel beelden vastgelegd van gebouwen, monumenten, boerderijen en landschappen.

Enkele tekeningen van Johan Goutbeek kunt u vinden op MijnStadMijnDorp.

De foto's op MSMD zijn tot nader bericht gedemodereerd (niet zichtbaar)

 


 

 

 


Over Ons


Het bestuur
Beschrijving verwerking persoonsgegevens HKD 2018
Agenda jaarvergadering 27 januari 2020
Jaarverslag
Doelstellingen en Beleidsplan
Notulen jaarvergadering
Balans en baten/lasten
ANBI
HKD 25 jaar

Rondom Dalfsen


Inventarisatie Rondom Dalfsen

Werkgroepen


Boerderij- en veldnamenonderzoek
'Dalser' dialect
Digitalisering
Documentatie '39-'45
Documentatie Dalfsen
Archeologie
Foto- en beeldmateriaal
Genealogie
Historische Werkgroep Hoonhorst
Historische Werkgroep Lemelerveld
Historische Werkgroep Oudleusen
Open Monumentendag
Coordinatieteam

Archieven/Collecties


Zoeken op MijnStadMijnDorp
Bibliotheek
Inventaris HKD
Uit het verleden van Dalfsen
Acten van Naamsaanneming
D.T.B.-registers voor 1812
Grafzerken
Topografische kaarten

Nieuws


Bulletin
Columns Dalfser Courant
Archeologie 2
Archeologie 1
Boerderijen in Salland

Contact


Openingstijden
Werkgroepen
Lid worden?
Problemen met e-mailadres openen

FotoalbumsSponsoren


Sponsorcommissie

DNA van Dalfsen


Dalfsen dorp
Oudleusen
Hoonhorst
Lemelerveld
Nieuwleusen

English