slideshow
Logo Historische Kring DalfsenTrefkoele+, Ruigedoornstraat 108, 7721 BR Dalfsen
0529-436611, info@historischekringdalfsen.nl

Historische Werkgroep Lemelerveld

De Historische Werkgroep Lemelerveld is gericht op het verzamelen, presenteren en bewaren van historische
informatie uit Lemelerveld-dorp en het buitengebied (Dalmsholte, Schanebroek, Strenkhaar, Wolthaarshoek).

Foto's Beetwortelsuikerfabriek op MijnStadMijnDorp  

De foto's op MSMD zijn tot nader bericht gedemodereerd (niet zichtbaar)

Foto's Lemelerveld 

Meer informatie over Lemelerveld kunt u vinden op de website www.sukerbiet.nl


Op de fotosite van Benno Beuwer vindt u prachtige foto's van ons dorp.


Wekelijks kunt u een verse aflevering van De Lemelervelder downloaden:
       
 
Doe mee, sluit je gratis aan bij de HWL
 
Doelstelling:
De HWL houdt zich bezig met het verzamelen, archiveren en presenteren van historische informatie over Lemelerveld en het buitengebied.
Onze doelstelling is het bevorderen van de belangstelling voor de historie van Lemelerveld.
Er is al genoeg historie verdwenen uit ons dorpsbeeld….
 


                                                                                                Kroonplein 1995 Lemelerveld.      Foto: Hans Heerink    


Activiteiten:                                                                                            
De Historische Werkgroep Lemelerveld telt 4 leden.                                              
We hanteren géén bestuurlijke structuur binnen onze groep. Ieder groepslid is vrij en onafhankelijk in de aanpak van zijn historisch onderwerp. Na onderling overleg komen we bij elkaar, voornamelijk in de periode september-maart.
In dit overleg komen de gezamenlijke activiteiten aan de orde, zoals het verzorgen van historische presentaties in Het Anker en het ontwikkelen van historische dorpsprojecten. Zo hebben we het oorlogsmonument aan de Kerkstraat kunnen realiseren, evenals de rollepalen op het Deventer Punt.
Het verfraaien van het voetbruggetje met een historische brug-opbouw staat nu op het verlanglijstje van de werkgroep. De basisscholen van Lemelerveld maken ook gebruik van onze erfgoed-presentaties.   
 
Oproep:
Omdat we beschikken over het digitaal archief van De Lemelervelder (vanaf 1981) en de Dalfser Courant (vanaf 1891) zijn we in staat om historische ontwikkelingen te onderzoeken en te koppelen aan ons fotoarchief. Maar het aantal onderwerpen en thema's is te omvangrijk voor 4 personen…
Daarom doen we deze oproep aan dorpsgenoten om zich aan te sluiten bij de HWL.
Samen kunnen we de geschiedenis van Lemelerveld ontrafelen en dóórvertellen aan jong en oud.
 
Historische Werkgroep Lemelerveld (aangesloten bij de Historische Kring Dalfsen (HKD)):
Lies te Kiefte:    tel. 0572 372 381    Hans Vlietstra:  tel. 0572 371 437
Henk Huisman: tel. 0572 271 666    Rien de Greef:  tel. 0572 371 742
Harrie Hagedoorn: tel. 06 421 027 10

E-mail: lemelerveld@historischekringdalfsen.nl
MijnStadMijnDorp: historische-werkgroep-lemelerveld.mijnstadmijndorp.nl
Facebook: Histo Lemelerveld 
Website HKD: www.ouddalfsen.nl


Over Ons


Het bestuur
Beschrijving verwerking persoonsgegevens HKD 2018
Agenda jaarvergadering 27 januari 2020
Jaarverslag
Doelstellingen en Beleidsplan
Notulen jaarvergadering
Balans en baten/lasten
ANBI
HKD 25 jaar

Rondom Dalfsen


Inventarisatie Rondom Dalfsen

Werkgroepen


Boerderij- en veldnamenonderzoek
'Dalser' dialect
Digitalisering
Documentatie '39-'45
Documentatie Dalfsen
Archeologie
Foto- en beeldmateriaal
Genealogie
Historische Werkgroep Hoonhorst
Historische Werkgroep Lemelerveld
Historische Werkgroep Oudleusen
Open Monumentendag
Coordinatieteam

Archieven/Collecties


Zoeken op MijnStadMijnDorp
Bibliotheek
Inventaris HKD
Uit het verleden van Dalfsen
Acten van Naamsaanneming
D.T.B.-registers voor 1812
Grafzerken
Topografische kaarten

Nieuws


Bulletin
Columns Dalfser Courant
Archeologie 2
Archeologie 1
Boerderijen in Salland

Contact


Openingstijden
Werkgroepen
Lid worden?
Problemen met e-mailadres openen

Fotoalbums


De historie van Dalfsen in beeld

DNA van Dalfsen


Land van Dalfsen
Dalfsen dorp
Oudleusen
Hoonhorst
Lemelerveld
Nieuwleusen

Sponsoren


Sponsorcommissie

English