slideshow
Logo Historische Kring DalfsenTrefkoele+, Ruigedoornstraat 108, 7721 BR Dalfsen
0529-436611, info@historischekringdalfsen.nl

Tweede WereldoorlogDuitse invasie

Op 10 mei 1940 stak het Duitse leger de grens met Nederland over. Vanaf dat moment volgden 5 dagen van zware strijd in Nederland. Enkele maanden daarvoor werden duizenden Nederlandse mannen opgeroepen en gemobiliseerd. Daarbij hoorden ook meer dan 130 mannen uit de gemeente Dalfsen. Allen keerden na hun gevechten en daaropvolgend gevangenschap terug naar hun gemeente op 1 persoon na. Herm Onderdijk
sneuvelde op 19-jarige leeftijd in de buurt van Roermond "Den Vaderlant getrouwe Blyf ick tot in den doot".
In 2009 heeft de werkgroep een expositie gebouwd over deze meidagen. Uiteindelijk heeft de werkgroep naast de 30 al bekende mannen nog eens ruim 100 mannen gevonden die tijdens de meidagen van 1940 gemobiliseerd zijn geweest. In september 2009 is aan 6 van deze mannen het mobilisatie-oorlogskruis uitgereikt door de burgemeester van Dalfsen.

Luchtoorlog

Tijdens de oorlogsjaren zijn in de gemeente Dalfsen ongeveer 13 vliegtuigen neergekomen.
Over het ene toestel is meer bekend dan het andere en de werkgroep is nog steeds bezig deze verhalen compleet te maken.
Op de algemene begraafplaats te Dalfsen rusten nu 22 vliegers: 14 Engelsen, 5 Australiërs en 3 Canadezen. Naast deze 22 vliegers vonden nog 2 Amerikanen, 1 Belg en 2 Duitse vliegers de dood in de gemeente Dalfsen. Eén van de Duitse slachtoffers is tot op de dag van vandaag niet geborgen en geïdentificeerd en ligt nog met de brokstukken van zijn toestel op 6 meter diepte iets ten noordoosten van Hoonhorst. Op de onderstaande websites is meer informatie te vinden over de luchtoorlog in de gemeente Dalfsen.
Voor uitgebreide informatie kunt u contact opnemen met de werkgroep, maar u mag ook gewoon eens binnenlopen bij de Historische Kring.

 

LinksHet mysterie van de verdwenen gevechtspiloot Oberdak


Monument neergestorte Lancaster bommenwerper

Verzet

Het verzet heeft tijdens de oorlogsjaren zeker niet stil gezeten in de gemeente Dalfsen. Door goede samenwerking met het verzet van Ommen heeft het verzet veel mensen uit Duitse handen weten te houden. Naast de preventieve taken die het verzet op zich nam ondernamen ze zeker ook een tal van vaak levensgevaarlijke acties. Zo werd op het station van Dalfsen de Duitser Faurè geliquideerd door een verzetsman.
Het zat het verzet natuurlijk niet altijd mee en zo werden er in november 1944 een aantal overvallen door Duitse militairen gepleegd bij belangrijke plekken van het verzet. Hieronder viel de schuilplaats in het Rechterense bos en de gereformeerde kerk te Lemelerveld. Uiteindelijk verloren 7 mensen hun leven door hun deelname aan het actieve verzet tegen de Duitsers. 
Voor uitgebreide informatie over het verzet in en om de gemeente Dalfsen kunt u contact opnemen met onze werkgroep.

 

V2

Op 1 januari 1945 om 0:12 uur steeg onder luid gebulder een 14 meter hoge raket op vanuit de bossen in Hessum. Deze raket steeg binnen 20 minuten tot bijna 100 kilometer hoogte om zich uiteindelijk in Antwerpen te laten exploderen. Rond 0:30 uur veroorzaakte deze raket in Antwerpen een enorme ravage en joeg hierbij 45 mensen de dood in. Uiteindelijk werden vanuit Dalfsen 108 van deze V2-raketten afgevuurd in 66 dagen. Deze 108 geheime Duitse wapens hebben in totaal 172 levens genomen en 168 mensen verwond.
Voor meer informatie over V2's in en om de gemeente Dalfsen kunt u contact opnemen met onze werkgroep.


V2 Raketbasis Hellendoorn Dalfsen


Bevrijding

Op 10 april 1945 werd Lemelerveld, het eerste dorp in de gemeente Dalfsen, bevrijd van de Duitse bezetter. Pas drie dagen later wist de Canadese bevrijder Dalfsen te bereiken. Hier en daar in de gemeente heeft de Duitse bezetter zich fel tegen de Canadese opmars verzet. Inzet van tanks en artillerie bleven niet achterwege en slachtoffers van dit oorlogsgeweld waren dan ook onvermijdelijk.
Voor uitgebreide informatie en het bekijken van voorwerpen m.b.t. de bevrijding kunt u contact opnemen met de werkgroep of binnenlopen bij de Historische Kring.

Het verhalen archief 65 jaar bevrijding.  

Wegwijzer archieven W.O.2


Over Ons


Het bestuur
Verwerking persoonsgegevens HKD
Agenda jaarvergadering
Jaarverslag
Doelstellingen en Beleidsplan
Notulen jaarvergadering
ANBI
Balans en baten/lasten
Statuten en Huishoudelijk Reglement
HKD 25 jaar

Rondom Dalfsen


Beeldbank Rondom Dalfsen

Werkgroepen


Boerderij- en veldnamenonderzoek
'Dalser' dialect
Digitalisering
Documentatie '39-'45
Documentatie Dalfsen
Archeologie
Foto- en beeldmateriaal
Genealogie
Historische Werkgroep Hoonhorst
Historische Werkgroep Lemelerveld
Historische Werkgroep Oudleusen
Open Monumentendag
Coordinatieteam

Archieven/Collecties


Bibliotheek
Inventaris HKD
Uit het verleden van Dalfsen
Acten van Naamsaanneming
D.T.B.-registers voor 1812
Grafzerken
Topografische kaarten

Nieuws


Bulletin
Columns Dalfser Courant
Archeologie 2
Archeologie 1
Boerderijen in Salland

Contact


Openingstijden
Werkgroepen
Lid worden?
Problemen met e-mailadres openen

Fotoalbums


De historie van Dalfsen in beeld
Rondom Dalfsen

DNA van Dalfsen


Land van Dalfsen
Dalfsen dorp
Oudleusen
Hoonhorst
Lemelerveld
Nieuwleusen

Sponsoren


Sponsorcommissie

English