De Pille   22-1-2014

Kottens is den dokter Noordzij d’r mee estopt as huusdokter veur luu in Dalfsen.

De mèènsen nuumt zo iene aaltied dokter mar as ie an ‘m vroagt wat zien vak is dan zegt

hie zölf “arts”. En hie wärkt dan as huusarts. Doar mut ie dan mar wies uut wönn.

Det hädden ze vrogger al lange deur. Toen nuumden ze zo’n huusdokter gewoon “de Pille”.

Det was in de tied det de “geneeskundigen” zelf de pillen, de poeiers en draankies maakten

(temensen det dache wie) en verkochten. Ik kan mie de tied nog heugen det de pillen,

poeiers en draankies bie dokter Nicolai in ’t mooie witte doktershuus in ’n kässie onder ’n

ofdäkkie steunden, woar iederiene zo bie kon.

Det was händig, want dan hoefden ie niet an te bellen, as wichter dee ie det niet graag bie

’n dokter. Den häd toen machtig völle anzien in ’n dörp, doar keek ie echt teeng op.

En ’t was veilig zat, ie hoefden niet bange te wèèn det iene oew pöttie pillen met nam.

Komt doar vandag an ’n dag mar is umme. Veuls te gevoarluk.

Metiene vroagen in de Tweede Kamer.

En dan is “de Pille” ’n mooi name.

Noe is ’t mooie van oonze moedertaal det ’t woord “pilleaandere betekenissen hef.

As mien moe, heel lange geleden, ’n pille roggebrood of sneed, dan kwaamp doar gien

dokter an te passe, det kö’j begriepen. Zo’n pille, ’n dikke plakke dus, det was händig.

Dan waar ie in ien keer zat en d’r was mar ien keer beleg neudig. En as ’t gien brood was

det denzölfden dag ehaald was bie de bäkker dan leerden ie d’r goed van kauwen.

Det spöllen zich allemoale of in de tied det wie nog gien luxewaang hädden en dus ok gien

pille gas konden geven. Det hebt wie later wel in ehaald.

Mien oaldere breurs zaten op voetballen. Doar konden zie de balle ’n beste pille noar

veurten hen geven. Det waren toen nog van die echte leren gevallen, die as zie nat waren

zo zwoar waren det as ie zo iene härd teeng de kop ankregen de Pille weer teeng kwam,

bie oe an ‘t berre.

Met oonze Sallandse taal kunt wie dus alle kaanten op.

Zovölle kaanten det ik d’r wel ’n boek oaver kan schrieven. ’n Hele dikke pille nog wel.

 

Werkgroep ’Dalser’ dialect.    Jan Sibelt