Column Oprechte Dalfser Courant

 

 

De beste weansn..  2   23-1-2013

 

Toen ze op huus an leupm begunt Beerndiene al aans te praotn. Zol een melkrit dan toch ’n uutkomst weane?

Iej könt met eingn oongn zien det ze door wat ruumer in de jässe zit. Oonze broene is nog nie zo old.

Den kan ’n vrächie melk nao Dalsn wel trekkn en dej d’r ’s mäns wat eerder uut munn um te melkn vin ik gien prebleem Derk. Dan hek meer ruumte in bedde en kan ik nog eamm weer d’oongn dichte doene.

Derk zei nie te völle ma dach t’r ut ziende van. Wat kan een meanse veraandern as ’t um geld giet.

Dan bestaot de bezoopm melkvaeders in ien keer nie meer. Ach ach ma goed. Wi-j zölt wel zien!

’s Aanderjoors wönn de rittn opni-j anbestead en ut rit van Johannes zol esplitst wönn.

Azze wi-j now gezaemlijk inschrieft op beide rittn Derk dan hew de meeste kaans.

An de febriek bint ze bässnd te vreane aover mi-j en det schelt al de helfte. Ok kank goed met dirkteur Visser aoverweg.

Een grote poesterd ma aj oe snaeter dichte haolt as hi-j an de praot is dan deankte dej ut met um iens bint.

En zo of en toe een maol knikkn vindte ok prachtig.

Johannes en Derk fietsn nao de febriek en door zaatn olle melkvaeders in ut schoftlokaal an taofel. Wat hebbie eschreemm?

En ieje dan? Derk heult zich van de domme en wachn rustig of.

Eerst een bettie tekst en uutleg en umwiel wönn de kevättn lös emäkt.

Enkele rittn gungn veur een pae cent veschil nao ’n aander en toen kwaamp ritnummer 17 en 18 an de beurte.

Jawel heur, de pries was goed en Johannes mos met Derk ma uutzuukn wie welk rit wol doen.

Nao tied bint ze met ’t hele stel nao Bännäd egaone en hebt edrunkn op de goeie ofloop.

Wel rustig an want gelul hej niks an en zie maekt ma zo een zoeped van oe. Ut leup ammao hätstikke mooi.

Johannes en Derk vaenn meesta glieke op de febriek an.

De peerde sjokkn achter mekaere an aover de Welsummerweg die vol zat met knipgaetn.

Derk mos eerst wel eam wenn ma umwiel kreege de slag te pakkn en de bussn zoezn op de waengn.

Ok ut melkgeld, wat ze mee kreengn, wönn netties in… of an de busse daone.

Zo of en toe vreug ien van de boern offe eam bi-j Feijn of de Bond langs wol vaenn veur een zak mael of deuze koeke.

Mangs een akkuu nao Geert Huttn brengn um op elaene te wönn was ok gien prebleem.

En toen kwaamp de joorwisseling.

Ut was de gewoonte det de melkvaeders de eerste wekke van ’t ni-je joor bi-j elke boer een borrel drunkn.

Now had Derk 21 boern in zien rit ma 21 borrels, in iene wekke, was ok veur hum te völle.

 

Werkgroep ’Dalser’ dialect.     Wim van Leussen.