Column Oprechte Dalfser Courant

 

 

De beste weansn..  1     9-1-2013

 

Teangnwoorig ziej van die grote vrachtwaengs nao een boerderi-je gaon um de melk op te haeln.

Uut een grote tenk zoeg ze in köttntied wel tweej tut zesduuznd liter van dit witte gold. Now ja….gold?

Aj de boern zo heurt is dit nie woor, ma iej weet wel. As een boer nie klaegt dan ..

Vegangn wekke sprak ik aole kunnigheid die, nao een goeje raod van de buurman, vrogger ok melkvaeder ewest is.

Nee.. gien grootn vrachtwaengn ma gewoon met peerd en waengn.

Hi-j had toendertied een klein spulligie met ien peerd, vief koenn, iene pinke, driej kälfies, veer biggnmottn en in de looze

zaatn zon tachntig rooje Ieslandes die goed an de leg waann.

Gien vetpot ma hi-j knoojn d’r ok altied wat bi-j zodet zien vrouw en kinder net genog te ettn hann.

Mangs bleeft t’r wat aover veur ni-j goed.

Buurman Dieks had um wes evraogd offe gien melkvaeder wol wönn ma dit was onmeuglijk.

Beerndiene, “de vrouw des huuzes”, keurn det drekt of.

Melkvaeders bint allinnig ma zoepers zei ze en zie had de broek goed an!!

Ach ja Beerndiene, zei Dieks, met de joorwisseling wödt t’r bi-j de boern wes een borrel edrunkn ma aans nie heur.

Door hebt ze geens gien tied veur en iej heurt nooit detter iene onbekwaom an de febriek kump.

Nee…ma wel bi-j huus brulln ’t meanse nao Dieks en doorumme giet mien Derk gien melkvaenn.

Een borrel kanne bi-j huus kriengn en die zak um zelf wel inschenkn. De flesse blef onder in de kaste.

’n Heeln tied laeter bint Beerndiene en Derk op vesite bi-j Geertie en Johannes.

Goh, wat hej mooj pepier an de kaante en uh.. ok ’n aandre taofel ekocht? Hebt jullie een grote pries ewunn of zo?

Nee Beerndiene ma now Johannes een melkrit hef hoeve wi-j nie meer elk dubbeltie driej keer umme te dreijn.

Wil iej ok zon dronknlappe in huus hämm?

Beerndiene, Beerndiene, zei Geertie ik dache dej zuuverder waann ma iej laot oe van olles wies maekn meanse.

Derk en Johannes waann druk met mekaere an de praot ma vungn wel ’n snister op van ut gesprek tussn de vrolluu.

Jao, Beerndiene, ik wol d’r eerst nie an zei Johannes, ma iej bint ok goed vezeeked en det is mooi met enömm.

ow muk t’r smäns wel eerder uut um te melkn ma ak um half achte beginne dan bink veur twaelf uur a weer bi-j huus.

Ut uurloon is niks te hooge ma ’n bult kostn hek nie. Ik heb wel een fesoenlijke waengn ekocht en door hunk nog een

resärve zelle in de looze. Toen ze op huus an leupm begunt Beerndiene al aans te praotn.

Zol een melkrit dan toch ’n uutkomst weane?

 

Werkgroep ’Dalser’ dialect.    Wim van Leussen