Dialect in de sport 27-11-2013

Umme sport kunt wie niet meer hen. Op de tillevisie, in de kraanten, op internet, op twitter,

bie de koffieautomaat, op verjoardagen, oaveral komt wie t tegen. Ronaldo, Zlatan en

eerder Epke en Iep. Aj ze niet e zene hebt kuj niet metproaten. Dus wrdt t tied um oons

of te vraogen hoe of t stiet met oonze Sallandse taal en de sport.

Nou, in twee woarden: niet bes. Noe is det feiluks ok gien wonder.

Oonze sprektaal is in honderden joaren ontstoane, is dus van ruum veur de oorlog.

En wat wrden dr noe vrogger an sport e doane? Joa, schaatsenlopen in de wintertied.

Onder e lopen laand was dr volop en op iezerties (en doarveur btties) kwam ie al rap

veuruut. Kiek mar noar de schilderiejen van Hendrik Averkamp.

Dan is t de vraoge of oons dialect de leste 70 joar nog verriekt e wnn is deur de sport.

Det kuj wel zeggen ja, en niet aaltied m mooi.

Zo is oons dialect veural op en langs de voetbalvelden deur e drungen.

Ik schatte det dr op golfbanen weinig Algemeen Beschaafd Sallaands, loat stoan Dalfsens,

e sprkken wrdt. Stoa ie op zoaterdag of zundag wel ns langs de lijn bie wat veur n club

uut n drp hier in de buurte? Dan mut ie wel doof wn um niet te heuren wat dr mangs

(en zeker niet aaltied, loat det heel dudeluk wn) in t dialect e zegd, of meer,

e schreeuwd wrdt. Hoe hrdere e schreeuwd, hoe onbenulliger de woorden. Zo as:

Allo Henke, ramt die balle toch buten! Anton, haalt den poot toch ns an, t is oe moe niet!

Knapt toch ns op die kiste man! Dekt die vent dan schrper!

En det bint dan de nettere kreten. Vlle gebiedende wijs, det mrk ie wel.

Want de beste stuurluu stoat an de kaante!

Toch bint t meestentieds de scheidsrechters die t mut lien.

Det is makkeluk en veilig, det snap ie wel. Die luu kriegt van alles noar de kop eslingerd:

Hej oew brille vergetten? Det kan toch n blinde kippe zien man!

Butenspel scheids, kiek toch ns uut oew doppen! En meer van det fraais.

Is det rg? Mar vanzelf. t Is verruwing en die is nrgens goed veur.

Mar zeg ie dan det kuj toch in de hele maatschappieje zien? Toch niet alleent in de sport?

Det is zonder meer woar. Mar doar kom ie niet met vot.

Want goeie sport is mooi, doar heurt ok mooi dialect bie. Zoas: det is n beste balle.

 

Werkgroep Dalser dialect. Jan Sibelt