Column Oprechte Dalfser Courant

 

 

Dudelukke taal   10-7-2013

 

Ien van de völle mooie kaanten van oonze, in elk geval mien, moedertaal is det d’r gien ofkörtingen in veurkomt. Toch?

As ie vandage an ’n dag in ’n gemeentehuus, stadhuus, provinciehuus of ’n Haags ministerie komt en ie proat oons

Saksisch plat, of zo a’j wult dialect, dan verstoat ze oe niet meer.

Det gif värder niks, want a’j d’r niet met groot ebrach bint dan is oe det niet an te rekken. Mar dan is ’t des te vremder det

van oons allemoale verwacht wurd det wie detgene wat veur Algemeen Beschaafd Nederlands deur mut goan wel begriept,

snapt, deur hebt. Want die taal is teengswoardig vergeem van de ofkortingen.

Wat dach ie van de volgende zinne: De AWBZ- gelden worden cf het RA gevoed uit het accrès van de BTW-opbrengst,

voortkomend uit de agv de lastenverlichting stijgende consumenten kk.

Kun ie doar nog ’n touw an vaste knuppen? As det zo is dan heb ie d’r verstaand van.

Of ie bint händig met touw, det kan ok wèèn.

Pättie luu zult wel denken of zeng: “Lul ie mar mooi”.

Stel det d’r iene achter ’n stadhuusbalie zeg: “Zeg maar, hoe moet ik het dan zeggen?”

Dan zeg ie gewoon: Zie hebt in de regering of esprökken det de mensen meer kunt goan kopen.

Det lèvert meer belastinggeld op en doar kunt zie mooi de kosten van luu die speciale zörg neudig hebt met betalen.

Kump gien ofkorting an te passe.

Is ’t niet zo det oonze taal allenig Saksische woorden kent. Zekers niet. Ok die kent indringers.

Det Napoleon en wat van zien veurgangers hier ewest bint is nog altied goed te märken.

Ie weet toch ok woar pottemonnee, ajuu, avanceren en juustement veur stoat?

En as ie niet weet wat SVP betekent dan Stoa’j Veur Poal bie gelegenheid.

Dus gien ofkorting gebruken as ie plat proat.

As mien moe iets met awbz häd, dan schudden zie ’t heufd en zei: “Den jong? Aaltied Wat BieZunders”.

Det iene wel is eroepen hef: Ankummers Wilt Bie Zwolle (zie proat doar toch al van ond en uus) is mar gekkigheid.

Bi’j Toch Wiezer.

Ie ziet wel: dudelukke taal giet d’r met strieken.

 

Werkgroep ’Dalserdialect.   Jan Sibelt