Column Oprechte Dalfser Courant

 

 

Een heel aander leamm  2   12-6-2013

 

Zelf hölte nie van bloemm veur de roetn. Bloemm heurt buutn te gruujn in de vri-je netuur.

Al mijmerend valte haoste in slaop. In iens zitte recht op. Wat is det door?

Ach kiek, in ’n hoek van de veansterbanke zit een jonge moes. Niet te geleumm. Den aoldn man giet t’r is goed veur zittn.

Een moes? Hoe kump det biesie in zien kaemer?

’t Muusie trippelt wat tussn de bloempottn deur nao een stukkie stoete wat door is bliemm lingn en

wärkt det met gulzige happies nao binn.

De boer weet as gien aander det de moes een schaedlijk dier is en doorumme bestreedn mut wönn.

Op de boerderi-je zol dit dan ok drekt gebeurn ma now dut oonze agrariër niks. Hier geldt aandre wettn dan door.

Hi-j vund ut wel mooi zon diertie op zien kaemer. Van um mag ut muusie wel bliemm.

Met zien volle vestaand kekke nao den moes en ongemärkt beginte d’r teangn te praotn. Zo, iej wilt mie gezelschap haoln?

Hoe binnie hier binn ekomm? Hi-j strompelt nao de veansterbanke en zut de moes deur een klein gaegie wegglippm.

Oh…kom iej door uut. Nohiej zölt hier ok gien vetpot hämm in ’t verzörgingshuus bi-j ol die aole luu.

De meestn bint ok nog doodsbange veur oe. Asse weer in zien stoel zit zutte ’n steugie laeter de moes ok trugge komm.

Zo.. bin iej door weer? Hoe hietie eiglijk? Weetie det nie? Now… dan nuum ik oe Japie. Japie zeg niks trugge.

Onderdoems schöf de boer heel vezichtig een stukkie koeke in de richting van den moes.

’t Muusie hef honger en kek begerig nao det läkkes. Heel venemstig kumpe dichterbi-j en begint an de koeke.

Zien kraaleugies haolt de boer goed in de gaatn. As olles op is vetrekt Japie weer.

Ma kek eerst eam dankbaer nao ut aole boertie. Det is zo een pae daengn gangs.

Steeds kump Japie eam langs um wat te ettn en den boer gezelschap te haoln.

D’r gruujt iets tussn ut männigie en den moes. Iej zolln ut vriendschap könn nuumm.

Wie had dit ooit könn bedenkn? Tut aover 14 daengn.

 

Werkgroep ’Dalserdialect.   Wim van Leussen