Foto- en beeldmateriaal 1      19-2-2014.

 

Vandaag een bijdrage van de werkgroep Foto- en beeldmateriaal van de Historische Kring

Dalfsen (HKD). In dit artikel wordt ingegaan op het ontstaan en de verdere groei van dit

omvangrijke bestand. In de raadsvergadering van 10 maart 1992 is een krediet

beschikbaar gesteld om e.e.a te realiseren.

In het voorstel aan de gemeenteraad op 28 februari 1992 wordt melding gemaakt van het

feit dat de gemeente beschikt over een bijzonder omvangrijke en waardevolle collectie

fotomateriaal. Door middel van dit materiaal wordt een uitstekend beeld gegeven van de

ontwikkelingen van Dalfsen en de daarbij behorende buurtdorpen over de afgelopen

150 jaar. Verder wordt vermeld dat dit bestand bestaat uit ruim 5600 foto’s, 12 negatieven

en 450 dia’s.

Om met dit foto-bestand te kunnen “werken” dient dit eerst te worden verwerkt tot een

functioneel geheel. In het ten behoeve van de gemeenteraad opgestelde

inventarisatierapport wordt opgemerkt dat het aantal en de kwaliteit van de aanwezige

foto’s het rechtvaardigen om een zorgvuldig en goed opgebouwd fotoarchief op te zetten.

De op A4-kaart geplakte foto’s worden ondergebracht in een historisch beeldarchief en

deels in een gemakkelijk werkbare documentatie-eenheid.

In de praktijk betekent dit dat 4000 tot 5000 foto’s worden opgenomen in het historisch

beeldarchief en ca. 1000 foto’s beschikbaar zijn voor publiciteits- en

voorlichtingsdoeleinden.

In de Oprechte Dalfser Courant wordt in het verslag van de betreffende raadsvergadering

het volgende vermeld onder de kop “Oude foto’s”:

”Burgemeester Elfers riep de aanwezigen op thuis in de oude schoenendoos te kijken of er

nog waardevolle foto’s van gebouwen of groepen mensen bewaard zijn. De gemeente wil

die graag reproduceren om het gemeentelijk fotoarchief aan te vullen”. Einde citaat.

Dit had duidelijk zijn uitwerking. De betrokkenheid van de bevolking bij het fotoarchief is

zelfs groter dan verwacht. Als gevolg van de publiciteit rond dit archief kwamen er

regelmatig aanbiedingen van particulieren met oude foto’s.

Een voorbeeld van de uitbreiding was het organiseren van een tentoonstelling over de

geschiedenis van Lemelerveld.

Hierover en het verdere verloop van het fotoarchief in een volgende bijdrage.

 

Werkgroep Foto- en beeldmateriaal.   Jan Rosink