Column Oprechte Dalfser Courant

 

In de riege 7-8-2013

 

Olders bint, det kuj van de meesten toch wel zeggen, bes tevrne as de wichter (die kunt dan al ruum in de drtig

wn, want iens n kind, aaltied n kind) op de stee bint n in de riege loopt. Det wul deurgoans zeggen det zie

wrk hebt, in n goed huus (t liefste n koophuus) woont, etrouwd bint (t liefste met iene van t aandere geslacht en

hier en doar ok met iene van dezlfde krke).

In de riege lopen betekent dan goed oppassen, gien dingen doen die niet heurt (de buren en de femilie moggen dr ns wat van zeggen, ahns zol t schaande wn ) of die t daglicht niet kunt verdragen.

Nou, in de riege stoan en lopen det wrden oons al vrog bie ebrach.

Thuus kregen wie alle dage wel te heuren wat dr allemoal niet mog.

Ofgezien van spllen wat wichter aaltied doet, was det alles wat niet neudig was, doar kwam t zon bettie op neer.

En op schoele, um secuur ien minute veur negen, rammeln t heufd met n grote belle, dan mossen alle klassen in de riege goan stoan op t schoelplein. Riegen van twee. Precies in de juuste volgorde.

Rechts veuran de eerste klasse en dan zo vrder noar de zesde. Wie mossen ok stille wn, want de meesters,

die opn bordes steunden, konden dan wat vertellen det iederiene mos weten. Klieren was dr niet bie, dan was ie rap an

de beurte en mog ie smiddags noablieven. En det was zunde van de tied.

Wat noe as dr iene echt niet in de riege wol lopen in zien lm? As t um iets heel args gung, dan kwamen de pestoor

(as ie van t hltie, dus rooms, waren) of de dominee (doar waren dr in sukerbietendrp, toen t Febriek enuumd, wel drie van, en niet de beste maoten) en t heufd van de schoele of de olderling in actie. Doar wol ie t veur doen.

As t um wat wie noe pubergedrag nuumt ging dan kon deur va of moe wrden volstoan met tik met de pietse.

Dan wol ie oew wel riegen. Veur n schffie dan.

 

Werkgroep Dalser dialect. Jan Sibelt