Slachtoffers aan Duitse zijde. 5-3-2014

 

Zelden gaat het in een stuk over de oorlogsperiode, over de slachtoffers aan de

Duitse zijde. Uiteraard gaat het in dat geval over de "slechte" kant, de mensen die

ons land voor 5 lange jaren in hun greep hebben gehouden.

Maar deze kant van het verhaal is evengoed tragisch te noemen.
Bij de werkgroep Documentatie '39-'45 is over dit onderwerp veel informatie

verzameld. Zo vielen er slachtoffers onder vliegers. Op 30 januari 1944 boorde zich

bij Hoonhorst een Duits jachtvliegtuig in de grond die tot op de dag van vandaag

nog niet geborgen is. Over het lot van de piloot is weinig bekend en het vermoeden

bestaat dat de resten zich nog in het 'toestel' bevinden. Tevens sneuvelde op

26 juli 1944 een 21-jarige Duitse vlieger langs de bosrand ten oosten van de

Vlierhoeksweg. Er gaan ook enkele verhalen rond over een liquidatie van een

Duitse militair in de Bellingeweer. Het verzet zou deze militair om het leven hebben

gebracht om hierbij zijn wapen(s) en kleding te kunnen bemachtigen.

Feiten rond dit verhaal zijn er niet of nauwelijks.
Vlak na de bevrijding werd dicht bij de kruising Dalmsholterweg, Vennenbergweg

een lichaam geborgen. Deze persoon zou door het verzet in Dalmsholte zijn

omgebracht en in het bos zijn begraven. Deze persoon ligt tot op heden als

"ein Deutscher soldat" begraven in het graf CK 9-204 op de Duitse begraafplaats

te Ysselstein.

Tijdens de bevrijding zijn er ook dodelijke slachtoffers gevallen aan de Duitse zijde.

Vooral ten zuiden van Hoonhorst hebben de Duitsers zich flink tegen de

oprukkende Canadezen verzet. In totaal vielen hierbij aan Duitse zijde 10 doden.

En van hen zou de 19 jarige Hans-Clemens Reiff zijn geweest. Een inwoner van

de gemeente verklaarde dat hij deze jongen gekend heeft. Reiff zou door een

granaatscherf in zijn lies geraakt zijn waarna Reiff dit zelf getracht heeft te

verbinden. Tijdens het verbinden werd Reiff getroffen door een kogel waarna hij

dood neerviel.

Wie meer weet of meer wil weten over dit onderwerp is van harte welkom in het

Beatrix-gebouw.

Werkgroep Documentatie '39-'45. Historische Kring Dalfsen.