Smaekelijk ettn..    23-12-2013

 

Dieke…wat ette wi-j met de kästdaengn, vreug Roelf. Oh det weet ik nog nie en doorbi-j,

wat mäk det uut dan? Now ja, zie kiek is hier, door loopt een pae kippm in ’t hok die nie zo lange meer mee gaot. Ik dache zo, as die van wekke slächt wödt dan köw ze mooi gebruukn veur ut kästdinee. Iene veur de soep en den aander in de braodpanne. Dan hebbe wi-j de man een halve kippe, zei Roelf met ’n uutgestrekkn gezichte. Det is een keer wat apäts en nie zo duur as rollade. Ach kniepköttel, bekkn Dieke trugge. ’t Is net oj van de Diakonie mut leamm. Ak oe een ni-je broek wille koopm, is ’t altied… ik hebbe toch broekn zat.

Een ni-j taofelkleed, veur de zundag, vin iej nie neudig en een händig kästbeumpie met

laempies valt heemao nie aover te praotn.

Jannever… door koop ik nooit te völle van. Det kump nie op ‘m liter an.

Onneuzele zoeptodde dej bint sneuf Dieke um toe en leup rood an van helligheid.

Ma goed, as iej deankt dej die kippm slächtn mut dan gaot oe gank ma, ik vin ’t wel goed.

Onderdoems leup Dieke nao ‘t kippmhok um is te kiekn welke tweej of t’r gangs waann met

hun läste daengn op disse wereld.  

Nee ma dit giet nie gebeurn, nee die ette wi-j helemaole nie op. Die iene hef een

waterkonte en den aandern zut t’r ok nie uut. Wacht is eam, ik hebbe nog wat apäts in de

diepvries lingn. Vleis van een gelöst kalf. Oonze Gait brach det vegangn wekke. Mooi jonk

vleis woor nie mee esmeerd is en suuper värs. Jao, ik weete wel det Roelf det nie deur de

strotte kreg ma ik zegge gewoon det dit hele dure “kalfsoesters” bint en door heffe nog

nooit van eheurd. Die kippm gaot diepvries in en as Roelf nao de märkt is smiet ik ze wel in

de ofvaltonne. En zo zaatn Roelf en Dieke met de kästdaengn smaekelijk te ettn en op de

radio zungn ze “Vrede op Aarde”.   

 

Werkgroep ’Dalserdialect.    Wim van Leussen