Van Ankum tot de stuw    11-12-2013

 

Wat deden Prins Hendrik, Leo Horn, Gerrit Schulte en textielbaronnen als Van Heek en

Scholten in Dalfsen? Om precies te zijn: in de Marshoek? Antwoord: jagen.

Want in de Marshoek woonde Hendrik Jan – alias De Olde – van Ankum.

Veel oude Dalfsenaren moeten zich de Olde Van Ankum nog kunnen herinneren, hij was

een voor Dalfser begrippen zeldzaam kleurrijk figuur.

Hoe kleurrijk leest u in de nieuwe Rondom Dalfsen.

Henk van der Beeke schilderde een uitvoerig portret van deze man, van zijn familie,

zijn bezigheden, zijn avonturen en zijn streken.

Jachtliefhebber als hij was trok Van Ankum als het ware allerlei bekende Nederlanders aan

die graag meededen met het verschalken van hazen en fazanten.

En na afloop was het ongetwijfeld bal.

Vermaard was Hendrik Jan om de manier waarop hij anderen te pakken nam, het maakte

niet uit wie, al waren ze pastoor of politieagent.

Een meester was hij in het geven van bijnamen.

Wat dacht u van de Blaore, Bonken Lood, de Lonte, het Wereldlijk Beest, het Geestelijk

Beest, de Snorre, de Poot en Het Verlamde Kruis?

Hij bracht het zelfs tot een rol in het boek ’De Eenzame’ van Aar van der Werfhorst.

In 1961 stierf hij in het harnas, tussen zijn koeien, en kwam hij aan op de eeuwige

jachtvelden. Dominee Cazemier wenste hem aldaar wel thuis.

 

Aan de andere kant van de gemeente Dalfsen ligt tussen Oudleusen en Vilsteren een stuw

in de Vecht. Daar blijkt Wim van Lenthe heel veel van te weten. Hij doet de hele

geschiedenis, zelfs in twee delen uit de doeken en neemt ook de nog boeiender,

van kaarten voorziene, historie van de Vecht zelf mee.

 

Veel prachtige foto’s in de Rondom Dalfsen. Om te beginnen in het artikel over Van Ankum.

Daarnaast een fraai schilderij van Schelfhout van de voormalige Oostermolen aan de

Brinkweg in Dalfsen en een nostalgisch beeld van een druk bezocht concours van paarden

en koetsen op het oude evenemententerrein tegenover Wagenmans in Lemelerveld.

 

En wie in de kast of in een album nog een mooie foto heeft van zijn of haar schoolklas van

vroeger kan zich melden bij de redactie van de Rondom Dalfsen.

 

Redactie Rondom Dalfsen.     Jan Sibelt