Veurjoar an de Slagweg.  19-3-2014

 

Het veurjoar is vrog dit joar. Snijklökkies en krokussies bluuit al en hier en doar

löp al een struke uut. Bij oonze buren hadden ze veur veertien dagen al een klokke

met acht kukens lopen. Det is wel heel vrog maar moeder en kroost loopt lekker

warm en veilig in de peerdestal nou. Op een boerderije kan det. Doar bint altied

wel huukies woar zo'n krule rustig op de eier kan zitten en dan zo iniens veur de

dag kan kommen met de kukens. Mar nog groter was de verrassing toen van

wekke dur nog een klokke veur de dag kwaamp met mar liefst zestien (!) kukens.

Noe loopt doar dus twee hennen met veerentwintig kukens in het stro.

As det gien veurjoar is!

 

De katten bint ok al weer actief 's nachts. Wat een gejank en gekrijs um huus hen.

Wil ie doar gien wark met hebben dan mut ie met de katte noar de veearts.

Een joar of wat geleden was hier an de Slagweg een familie die met twee grieze

kätties noar de veearts gunk um ze doar 'te loaten helpen'. 's Oams halen ze de

beide griesies weer op. De aandere dag was ien kattie al weer aodig bi'j stuk mar

de tweede was nog hemoal van slag. Hij leup mar veraltereerd deur huus en

klagen en mauwen. De veearts mar is e-beld. Nou het zol olmoal van de narcose

kommen en zie mossen um maar een paar dagen in huus loaten en dan kwaamp

het vanzelf wel weer goed. Mar het biesie bleef van slag. Nao een dag of wat

heuren ze 's morgens vrog gemauw buten. Deure los en wie zat doar?

Een gries kattie det bli'j in huus kwaamp en noar zien bakkie en zien maandtie

leup. Die was doar dus wel thuus. Weer de veearts e-beld en die bekennen dat er

die oamp ok volk van de Veldweg met een gries kättie waren e-west.

Noe is de Veldweg niet zo wied vut en noa een tillefoontie was ien en aander

algauw dudeluk. Die meensen an de Veldweg vunden heur katte ok al zo vremd

doen. Gelukkig had zo iederiene gauw zien eigen katte weer.

 

Mar krielkippen hoef ie niet te loaten helpen.

Die red zichzelf wel ok al is het nog mar februari.

 

Willie van Oenen.   Historische werkgroep Oudleusen