Column Oprechte Dalfser Courant

 

 

Wat is old, wat is ni-j?  2    3-4-2013

 

In de joarn vieftig is het idee ontstoan van un ni-j gemeentehuus en dit is het leamswerk è wun van Van Brug’n.

Het was 1961 toen het ni-je gemeentehuus is geopend op een prachtige lokatie. Het hele dörp hef groot feest è vierd.

Oaver ut uterluk van het gebouw waan de meningen wel wat vedeeld ma det oalie tog altied. Mid’n joarn 80 is het nog

uut è breid met un platte anbouw an de achterkaante en now 50 joar en kötter is het al weer un grote puunbult.

De cement is amper uut è hard of ut wud à weer è sloopt. As ik doar langs lope springt mie de troan in de oog’n.

En iederiene ma roep’n wi-j mut bezunigen. Wat goed det oonze burgervader Van Brug’n die dit beleafd hef as zien

leamstaak deze teloorgang niet met hoem’n te maak’n.

Ons prachtige dörp det un aanzigt ef det uniek is in Nederland kwa ligging en bebouwing an de Vechte.

Ik bin ok bli-j det der nog un paar historische kernpunten blieft bestoan. De witte Villa, het Egberts gebouw.

Wat had det olde gemeentehuus door mooi bi-j è past. Dan hadde wi-j det “Het Van Bruggenhuis” kun nuum.

Zien opvolger waan de hr. Volgers, de hr. Van Ufford, de hr. Smit, de hr. Elfers en now de hr. Noten.

In de oorlog wun deur de bezetter nog un Burgemeester benuumd, Umgrove.

Deze meneer wun in de volksmond Jan Das enuumd. doar hebbe wi-j niet völle plezier van had.

Ai now Dals’n in komt van oaver de brugge is de rechterkaante historisch bekeken mooi in steil è bleam.

Loate wi-j hop’n det de linkerkaante straks det anzicht niet bederft.

Dit unieke anzicht van Dals’n hebbe wi-j toch te dank’n mede an de Adel.

Deur det de grond in un bezit is en bebouwing op iene noa niet an de orde kwaamp.

Dit waan zo enkele gedagt’n oaver vrogger en now.

Oaver oons mooie dörpie an de Vechte.

 

Werkgroep ’Dalserdialect.     Derk Bosscher