Column Oprechte Dalfser Courant

Wat is old.. wat is ni-j?1 ††20-3-2013

Oonze eerste burgemeister van Dalsn was Baron F.C. Mulerd. Van 1811 tut 1843. De Fransosen waann hier de baas.

Deur alle veni-jjing dagín de meanís det alles now better zol wunn en aans.

Dalsín was un schoutambt ma wun onder Frans bezet un ďmaireschapĒ.

Toen is de eerste burgemeister benuumd in de pesoon van Baron F.C. Mulerd.

Een echte Dalfsenaar in 1784 geboorín op de Lemecule. ít Huus stiet der nog. Eam veurbie Huize de Lemecule.

Hie bleef eerste burger tut 1843 en is Ť sturm op 65 joarige leaftied.

Zon baantie uult in dette ok Secretaris en gemeente ontvanger was. De bezetter wol det dír un gemeentehuus kwaamp.

Men huurín twie kamers in un pateculire woning woar noíw de Hema stiet.

De twiejde Burgemeister was zien zunne Baron P.H. Mulerd. Deze Baron is eerste burger Ť west van 1843 tut 1903.

Dus 60 joar. Toen kwaamp der un ende an ut burgemeesterschap Mulerdís.

Ma de macht bleef bi-j de Adel want de opvolger was Mr. A. Baron van Dedem, dus de derde burgervader van Dalsín.

Deze was er van 1903 tut 1913. Zien opvolger was Godert Willem Baron van Dedem.

Deze was hier van 1913 tut 1919 en zo kwaamp der un ende aan deze Adelijke serie eerste burgers van Dalsín.

16 April 1919 wun benuumd tot eerste burger van Dalsín Christiaan Ynzonides. Dit leup ten ende 1 okt. 1951.

Alles nog in det olde huus wat inmiddels deur de gemeente an Ť kocht was.

Op 16 okt. 1951 wun benuumd tot burgemeister de heer H.R. van Bruggen en zonder gien iene andere burgemeester

iets te kŲtte te doen mage wi-j wel stelín det Van Brugín Dalsín op vŲlle gebied op de kaarte Ť zet hef.

Nog steeds in det olde gebouw. Een best huus det nao schatting 300 joar old kon wen.

nou ok totaal uut Ť leafd was.

Ut ad dienst Ť doan in de Franse tied..

Vivela Frans tot Deutsland Uber alles ma veural Oranje boven.

Tut aover 14 daengn.

 

Werkgroep íDalserí dialect.Derk Bosscher